Vi skifter navn til Nordic Trustee

Fremover vil navnet Nordic Trustee blive brugt om virksomheden i alle de nordiske trustee-selskaber, idet koncernen ønsker, at arbejde under samme brand i hele Norden.

Vi er Nordens førende leverandør af formueforvaltningstjenester, og har spillet en vigtig rolle på værdipapirmarkedet i over 20 år. Nu gør vi vores nordiske strategi endnu tydeligere.

Selskabsstrukturen i koncernen Nordic Trustee har gennemgået en forandring i 2013. Det nyetablerede selskab, Nordic Trustee, er efter disse ændringer koncernens spydspids og har det overordnede ejerskab over de selskaber, hvori den operative virksomhed foregår. Selskaberne Norsk Tillitsmann ASA, Swedish Trustee AB (publ), Danish Trustee ApS og Finnish Trustee Oy går alle over til at bruge navnet Nordic Trustee.


ORG_ENG