Virksomhedsoplysninger

   • Nordic Trustee varetager andres aftalte finansielle rettigheder på opgavebasis. Vores hovedvirksomhed er, at fungere som repræsentant for kunder, der investerer i obligationslån.
     
    • Nordic Trustee har etableret selskaber i Norge, Sverige, Danmark og Finland med formål at tilbyde ydelser som repræsentant. Koncernen er endvidere repræsenteret i Island. 

     • Nordic Trustee har 2.300 løbende opgaver som repræsentant, svarende til en værdi på over DKK 1.200 mia. Opgaverne er fordelt på flere end 600 udstedere.

     • Ud over rollen som repræsentant tilbyder Nordic Trustee gennem selskabet NT Services ydelser som noteringsagent, processagent, escrow agent og deponering af kildekode og andre selskabsadministrations ydelser.

     • Nordic Trustee leverer også løsninger til pensionsordninger gennem selskabet NT Pension.

      • Nordic Trustee tilbyder elektroniske løsninger til levering af værdipapiroplysninger til det nordiske rentemarked via selskabet Stamdata.
      • Via det delejede selskab Nordic Bond Pricing tilbydes markedet estimerede priser på obligationer på daglig basis.
        
 • Nordic Trustee ejes af Altor Fund IV.