Tilsvar Nordic Trustee – høringsnotat NOWA som referanserente

I starten av 2018 etablerte Norges Bank, i samråd med finansnæringen, en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner. Mer informasjon om arbeidet er tilgjengelig på Norges Banks hjemmeside. Nordic Trustee deltar i undergruppen som arbeider med Markedsstandarder og fallbackløsninger.

Følgende konsultasjonsrapport ble publisert 19. juni 2020: Markedskonvensjoner for finansielle produkter med Nowa som referanse

Link til: Nordic Trustees tilsvar til konsultasjonsrapporten